Що таке реферат: у перекладі «нехай він доповість». Виклад праць фахівців у процесі розгляду будь-якої теми, зіставляючи їх думки і висловлюючи свої.

1) Листи А4 друковані, відступ 1,5 - праворуч, 3 - ліворуч, верх, низ - 2 см, шрифт № 14.

2) Титульний лист:гриф навчального закладутемареферат (експериментальна, дослідницька робота)виконавецьнауковий керівник:рецензентмісце і час виконання

3) 2-й лист: Зміст або Зміст із зазначенням розділів, сторінок

4) 3-й лист: Вступ - коротко обгрунтувати актуальність обраної теми, мета і зміст поставлених завдань; формування об'єкта і предмета дослідження (П-то, на що спрямовано вивчення, О-то що знаходиться у взаємодії); вказівка ​​методів дослідження; характеристика роботи - чи стосується вона до теоретичних досліджень або до прикладних; повідомляється про значимість і (або) прикладної цінності отриманих результатів; наводиться характеристика джерел для написання роботи та короткий огляд наявної з даної теми літератури.

5) Основна частина:

Глава 1 - теоретичне обгрунтування теми, опис методології дослідження;
Глава 2 - експериментальна робота: опис методики, виклад і обговорення результатів, висновки.

6) Висновок: містить основні висновки, до яких автор дійшов у процесі аналізу обраного матеріалу. При цьому повинна бути підкреслена їх самостійність, новизна, теоретичне або практичне значення отриманих результатів, перспективи роботи. Резюме: своє ставлення до питання, плани подальших досліджень.
7) Список літератури (не менше 5 джерел)
8) Додатки: таблиці, графіки, малюнки.
9) Рецензія наукового керівника

Кiлькiсть переглядiв: 255