• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Служба у справах дітей Черкаської ОДА

Служба у справах дітей Черкаської ОДА

Місце знаходження:
18000, м.Черкаси,
бул.Т.Г.Шевченка,185,
тел. 33-01-15, тел./факс 32-11-40,
тел./факс 33-08-12, 32-00-66
e-mail:25727677@mail.gov.ua

Основні завдання і функції:

o реалізація на території області державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

o розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

o координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

o забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;

o здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності.

o ведення державної статистики щодо дітей;

o ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та обласних центрів соціально-психологічної реабілітації дітей;

o визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території області становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

Служба відповідно до покладених на неї завдань:

o організовує розроблення і здійснення на відповідній території заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

o надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

o сприяє усиновленню, влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

o здійснює контроль і координацію діяльності служб у справах дітей райдержадміністрацій, міськвиконкомів, надає їм практичну і методичну допомогу, узагальнює і поширює позитивний досвід роботи;

o подає пропозиції до проектів державних та регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

o забезпечує, у межах своїх повноважень, здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

o здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях;

o надає організаційну і методичну допомогу обласним центрам соціально-психологічної реабілітації дітей, здійснює безпосередній контроль за їх діяльністю;

o організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, кримінальною міліцією у справах дітей заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

o розробляє і подає на розгляд облдержадміністрації пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, а також утримання підпорядкованих їй закладів соціального захисту для дітей;

o розглядає в установленому порядку звернення громадян;

o проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації.

Керівництво служби у справах дітей

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові

№ телефону

Начальник служби у справах дітей облдержадміністрації

Покатілова
Оксана Іванівна

33-01-15

Заступник начальника служби у справах дітей облдержадміністрації

Івашина
Юніана Юріївна

32-11-40

Розпорядок роботи:
понеділок – четвер 9 .00 – 18 .15
п’ятниця 9.00 – 17.00
обідня перерва 13.00 – 14.00
Часи прийому начальником служби у справах дітей облдержадміністрації:
вівторок 9.00 – 13.00четвер 16.00 – 19.00

Цільові програми і завдання

o обласна цільова соціальна програма реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2012-2017 роки затверджена рішенням обласної ради від 28.12.2011 № 11-2/VІ;

o обласна програма з виконання Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2012-2016 роки затверджена рішенням обласної ради від 21.08.2012 № 17-4/VІ;

o обласна програма із забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, на 2013-2015 роки затверджена рішенням обласної ради від 21.08.2012 № 17-3/ VІ.

Забезпечення виконання законів України:

o „Про охорону дитинства“;

o „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей“;

o „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування“;

o „Про попередження насильства в сім’ї“;

o „Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року“.

Пріоритети діяльності Міністерства соціальної політики України з питань захисту права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,на виховання в сім’ї.

Забезпечити реалізацію права дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, на виховання в сімейному оточенні, попередження соціального сирітства.

Очікуваний результат:

o зменшення передачі до інтернатів кількості дітей, які втратили батьківську опіку, за винятком дітей з важкими порушеннями здоров’я, які мають потребу в цілодобовій реабілітації;

o мінімізація соціального сирітства;

o підвищення якості соціальної роботи з родинами, в яких існує ризик вилучення дитини з сім’ї;

o активізація розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, – усиновлення, створення прийомних родин, будівництво дитячих будинків сімейного типу;

o досягнення показника забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сімейними формами виховання на рівні 85 відс.

Кiлькiсть переглядiв: 585