Згідно з п. 1 статті 55 закону України «Про освіту» педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право на:

Ø захист професійної честі, гідності;

Ø вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

Ø індивідуальну педагогічну діяльність;

Ø участь у громадському самоврядуванні;

Ø користування подовженою оплачуваною відпусткою;

Ø підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, закладів освіти, установ та організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку;

Ø забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для індивідуального й кооперативного будівництва;

Ø придбання для працюючих у сільській місцевості основних продуктів харчування за цінами, установленими для працівників сільського господарства;

Ø одержання службового житла.

зобов'язані:

Ø постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

Ø забезпечувати умови для засвоєння вихованцями, учнями, студентами, слухачами навчальних програм на рівні обов'язкових вимог до змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти розвитку здібностей дітей, учнів, студентів;

Ø настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі - правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбності, поміркованості, інших доброчинностей;

Ø виховувати в дітей та молоді повагу до батьків, жінок, старших за віком, народних традицій та звичаїв, національних, історичних, культурних цінностей України, її державного й соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища країни;

Ø готувати учнів і студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

Ø додержуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини, учня, студента;

Ø захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам.

Кiлькiсть переглядiв: 339