Згідно з Порядком виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. N 78 (далі – Порядок № 78) педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти виплачуються надбавки за вислугу років щомісяця у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи у таких розмірах: понад 3 роки - 10 відсотків, понад 10 років - 20 відсотків і понад 20 років - 30 відсотків. До стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років педагогічних та науково-педагогічних працівників (далі - стаж педагогічної роботи) зараховується час роботи на посадах, передбачених переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. N 963, а також:
час роботи на посаді старшого піонервожатого у період до 1 квітня 1991 року;
час роботи на посаді військового керівника та керівника допризовної підготовки у період до 1 вересня 1994 року;
час, протягом якого виконувалися обов'язки батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу;
час роботи на посаді групової медичної сестри дитячих ясел та ясел-садків;
час роботи у спортивних школах усіх типів на посадах керівників, їх заступників з основного виду діяльності, тренерів-викладачів, тренерів-методистів, інструкторів-методистів, акомпаніаторів та на посадах тренерів-викладачів спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, тим науково-педагогічним працівникам, що працюють за профілем у вищих навчальних закладах III - IV рівня акредитації, керівників фізичного виховання, викладачів фізкультури вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів, учителів фізкультури, керівників гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи, які працюють за профілем у загальноосвітніх навчальних закладах, і педагогічних працівників, які працюють за профілем у позашкільних та дошкільних навчальних закладах;
час роботи викладачів професійно-теоретичної підготовки, старших майстрів та майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів за відповідною професією (спеціальністю) на виробництві та у сфері послуг.
До стажу педагогічної роботи зараховується робота на відповідних посадах у закладах освіти СРСР.
Час роботи на посадах педагогічних та науково-педагогічних працівників за межами України зараховується до стажу педагогічної роботи, якщо міжнародними угодами (договорами) передбачено зарахування роботи до стажу, необхідного для призначення трудових пенсій. Працівникам підприємств, установ, організацій, які крім основної роботи займалися викладацькою роботою у навчальних закладах обсягом не менше ніж 180 годин на навчальний рік, до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років зараховуються місяці, протягом яких проводилася викладацька робота. Працівникам підприємств, установ, організацій, які крім основної роботи працювали за сумісництвом на посадах науково-педагогічних або педагогічних працівників з обсягом роботи не менше ніж на 0,25 посадового окладу (ставки заробітної плати), до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років зараховується період роботи на цих посадах.

Згідно з п.5 Порядку № 78 до стажу педагогічної роботи зараховується час перебування громадян України на військовій службі(не залежно від того, коли ви перебували на військовій службі), час перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати (частини третя і шоста статті 179 Кодексу законів про працю України). Основним документом для визначення стажу педагогічної роботи є трудова книжка та інші документи, що відповідно до законодавства підтверджують стаж роботи.

Починаючи з 01.01.2004 набрав чинності Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон).

Згідно зі статтею 24 Закону, страховий стаж - період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.
Категорії осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, визначені статтею 11 Закону. Додатково коло осіб, що є платниками єдиного внеску визначені Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

Жодним з названих законів студенти не визначені ні як застраховані особи, ні як платники єдиного внеску. Це означає, що період навчання у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах з 01.01.2004 може бути зарахований до страхового стажу за умови добровільної сплати страхових внесків до Пенсійного фонду (після досягнення 16- річного віку).

Страховий стаж обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду відповідно до вимог Закону за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку - на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності Закону.

До 31.12.2003 діяв Закон України «Про пенсійне забезпечення». Так, згідно із пунктом «д» статті 56 до стажу роботи зараховується період навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах із підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі, але за умови, що після навчання присвоєна кваліфікація і навчання відбулося до 1 січня 2004 року. У цьому випадку час навчання підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, що видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання.
За відсутності в документах таких відомостей для підтвердження часу навчання приймаються довідки про тривалість навчання в навчальному закладі у відповідні роки за умови, що в документах є дані про закінчення повного навчального періоду або окремих його етапів

Кiлькiсть переглядiв: 1647