Упродовж 2019-2020 н.р.педагогічний колектив Погибляцької філії продовжував працювати над реалізацією науково-методичної проблеми : « Особистісно орієнтований,компетентнісні підходи, які покликані підготувати особистість, спроможну бути активною, здатною осмислено зберігати, самостійно відтворювати власну життєдіяльність, досягти життєвого успіху.»

Як завідувач філії, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

1. Загальна інформація про заклад. Погибляцька філія ІІ ступеня є відомчою частиною Бужанської опорної ЗОШ І-ІІІ ступенів. Управління здійснюється ЦФСНМЗЗОК Бужанської сільської ради . Будівля установи прийнята в експлуатацію 1991 року. У 2019-2020 навчальному році працювало 14 педагогічних працівників та 10 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Середня наповнюваність класів становить 6 учнів. 2. Кадрове забезпечення. У 2019-2020 навчальному році штатними працівниками Погибляцька філія І І ступеня була забезпечена на 100%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. 11 вчителів мають вищу педагогічну освіту, 3 вчителі – середню –спаціальну освіту,1 учитель маює вищу кваліфікаційну категорію,8 –першу кваліфікаційну категорію . 3. Методична робота. У школі діє певна система методичної роботи. Вже не один рік педколектив працює над проблемою «Формування самоосвітньої компетентності в процесі навчання і виховання» .До реалізації завдань методичної роботи залучаються всі вчителі. Ворганізації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами філії результативно використовуються можливості шкільного методичного кабінету, де сконцентровані нормативні документи про освіту, програми, матеріали з досвіду роботи учителів, матеріали діяльності методичного об’єднання, буклети учителів, науково-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації, матеріали на різноманітні конкурси, технічні засоби (комп’ютер, копіювальна техніка), тощо. Учителі школи йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджуються все більше і більше

4. Навчальна діяльність учнів. Протягом 2019-2020 навчального року робота педколективу була спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів. Велика увага у філії приділяється охопленню дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2019 року всі діти були охоплені навчанням.У школі створені умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами

.створено 2 інклюзивні класи (2 і 6) та одна дитина навчалася на педагогічному патронажі. Так як кількість дітей менша 5 учнів, то згідно Закону України «Про освіту» навчання у 3 класі здійснюється за індивідуальною формою. Учні філії у цьому році стали учасниками Всеукраїнської інтернет олімпіади «Олімпус» . 5. Виховна та позакласна робота. Пріоритетними питаннями у виховній роботі філії залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. У зв'язку з цим виховна діяльність школи була спрямована згідно напрямків: • Превентивне виховання. • Морально-етичне виховання. • Художньо-естетичне виховання. • Громадянсько-патріотичне виховання. • Трудове виховання. • Фізичне виховання і пропаганда здорового способу життя. • Економічне виховання. • Екологічне виховання. Районні виховні заходи у яких взяла участь наша філія і показала активність та відмінні результати: • Районний огляд художньої самодіяльності «Дивограй»,у конкурсі на кращу годівничку для птахів. Учні філії долучилися до участі у місячниках: «Увага! Діти на дорозі!», пропаганди здорового способу життя, « Стоп боулінг!», національного виховання «Історія Вітчизни – історія України», родино-побутової культури «Я, родина, Україна», екологічного виховання «Майбутнє планети залежить від нас», «Спорт для всіх – спільна турбота», у рамках якого пройшов конкурс «Мама і я – спортивна сім’я». Надзвичайно зручно планувати виховну роботу по тижнях. Це змістовно, лаконічно, пізнавально і цікаво. Тому у цьому навчальному році провели: Тиждень «Україна – соборна держава», Тиждень дитячої та юнацької книги, Декада боротьби з туберкульозом, Тиждень пам'яті та примирення «Кожен день, кожен час пам’ятай», Олімпійський тиждень«Рух заради здоров’я», тиждень безпеки руху «Увага!Діти на дорозі!», туристсько-краєзнавчий тиждень, тиждень толерантності, тиждень «З Новим Роком друзів ми вітаємо». Тижні супроводжувались низкою різноманітних заходів: квести, конкурси малюнків, естафети, етичні бесіди; усні журнали; заочні подорожі; інсценування; КВК, зустрічі з відомими людьми, екскурсії, обговорення книг; бібліотечні уроки; розважальні ранки, свята; змагання (спартакіади), турніри; виставки, конкурси; колективні творчі справи. 6. Правовиховна робота. У навчальному закладі з учнями організовано такі форми правового навчання і виховання: Місячник правових знань і правової пропаганди «Я і закон» і безпосередньо тиждень права «Я і закон». Складовими цих напрямків роботи були: - тематична загальношкільна лінійка, - конкурс інтелектуально-розважальної гри «Дебати». - анкетування, перегляд відеоматеріалів правознавчого характеру. 7. Соціальний захист. Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становить: • малозабезпечених - 6; • з неповних сімей – 10; • багатодітних – 7. Ці діти постійно перебувають у центрі уваги філії. 8. Співпраця з батьками. Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив намагається працювати у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь (на жаль не всі) у навчально-виховному процесі. Лише частинка є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: спілкуються з родиною. Однією з традиційних з форм роботи з батьками у філії є батьківські посиденьки. Тематика підбирається з врахуванням вікових особливостей дітей. 9. Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників. Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази.. Ми користуємось послугами сільського фельдшера.Щорічно на базі центральної районної лікарні діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі уточнені списки учнів підготовчої та основної груп. Медичне обслуговування працівників школи організовано також на базі Лисянської ЦРЛ. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд у серпні за графіком кабінету профогляду медичної установи. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок працівників. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у закладі. Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Учні пільгових категорій, а саме дитина учасника АТО забезпечена безоплатним одноразовим харчуванням, інші учні харчуються за батьківські кошти. Гаряче харчування учнів відбувається згідно графіку після 3 уроку об 11.05 год у їдальні закладу. Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення традиційного Дня здоров’я, шкільної спартакіади. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «заходи по збереженню життя і здоров’я дітей» де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом. 10. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності. Робота з охорони праці , безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, спортивними змаганнями. У закладі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях філії розміщено стенд по безпечній поведінці. 11. Фінансово-господарська діяльність. Будівля школи прийнята в експлуатацію 29 років назад. Але не зважаючи на невеликий вік та зношеність, колектив постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться завдяки спонсорській допомозі. Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати. Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті школою енергоносії. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв.. Протягом навчального року за рахунок бюджетних асигнувань здійснювалась закупівля наочних посібників, меблів у 1 клас. За позабюджетні кошти здійснюється ремонт шкільної оргтехніки (принтери для адміністративних потреб), оновлення актової зали, закупівля миючих дезінфікуючих засобів для харчоблоку, внутрішнього туалету. За рахунок благодійних коштів батьків надіємось здійснити ремонти та підготовку класних кімнат до навчального року. Працівниками бухгалтерії планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються, або оприбутковуються. Приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте. Квіти, які протягом літа доглядаються обслуговуючим персоналом закладу, своєчасно обрізаються, обполюються, дерева, кущі теж. Фарбується огорожа, біляться бордюри. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території школи. 12. Управлінська діяльність. Управління філією здійснюється згідно річного плану роботи опорної школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям закладу, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами. Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У закладі використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і , в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників, тощо. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять. Я, як завідувач філії у роботі з працівниками дотримуюсь партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва у школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ.

Кiлькiсть переглядiв: 95