План роботи МР на 2016-2017 н.р.

ЗМІСТ

I. Аналіз методичної роботи за 2016-2017 навчальний рік

II. Підсумки навчально-виховного процесу

III. Зміст та організаційні заходи щодо підвищення методичного

рівня та професійних компетенції педпрацівників

IV. Інформаційно-методичне забезпечення

V. Робота з кадрами

VI. Контроль, аналіз та регулювання

VII. Організаційні заходи

VIII. Вивчення й впровадження передового педагогічного досвіду

IX. Засідання методичної ради

X. Графік проведення предметних тижнів

XI. Зміцнення матеріальної бази методичного кабінету

XII. Організація методичної допомоги

Додаток .

Загальні положення.

Організація діяльності.

Завдання і функції методичної ради.

Документація методичної ради.

Основні функції методичної роботи.

Форми методичної роботи.

Організація методичної роботи

І. АНАЛІЗ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ЗА 2015-2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Методична робота з педагогічними працівниками школи у 2015-2016 навчальному році проводилася у відповідності до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Положення про організацію внутрішкільної методичної роботи», рекомендацій відділу освіти, наказу по школі від 16.06.2016 № «Про підсумки методичної роботи у 2015 – 2016 н. р.» .

Згідно плану методичної роботи школи педагогічний колектив працював над методичною проблемою:

«Використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи»

Педагогічні працівники підвищували рівень своєї кваліфікації шляхом впровадження досягнень психолого-педагогічної науки і передового педагогічного досвіду, у роботі в методичних об'єднаннях, участі у районних методичних заходах.

Члени методичної ради шукали нові підходи щодо методичної та самоосвітньої роботи, які пов'язані з роботою над єдиною науково-методичною проблемою школи .

З метою вивчення та запровадження педагогічного та перспективного досвіду відбувалося взаємовідвідування уроків педагогічними працівниками,

З метою професійного самовдосконалення педагогічних кадрів, згідно перспективного плану 2 педагогічні працівники у 2016 році пройшли курси підвищення кваліфікації. Було враховано побажання педагогічних працівників щодо змісту, методів і форм проходження курсів, ознайомлення педагогів із можливостями, які надають підвищення кваліфікації.

Паралельно з курсами при ЧОІПОПП широко застосовувалися можливості самоосвітньої діяльності: кожен педагог займався самовдосконаленням згідно індивідуальних планів самоосвіти. Система методичної роботи включала заходи, що сприяли підвищенню кваліфікації: тиждень творчого вчителя, творчі звіти, відкриті уроки.

Протягом навчального року проводились моніторинги рівня навчальних досягнень учнів з усіх шкільних предметів. Результати досягнень учнів порівнювалися з попередніми, обговорювалися під час засідань членів ШМО .

Поряд з досягненнями є й недоліки: не приділяється увага науково-дослідницькій роботі учнів; не системно здійснювалась робота з обдарованими дітьми. Мало місце формальне обговорення проблемних питань на засіданнях, недостатній рівень культури ведення методичної документації.

(Додаток 1. Загальні положення. Організація діяльності. Завдання і

функції методичної ради. Документація методичної ради.

Основні функції методичної роботи. Форми методичної роботи. Організація методичної роботи)

II. ПІДСУМКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ЗА 2015-2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Протягом 2015-2016 навчального року систематично здійснювався контроль за процесом навчальної діяльності, проводилися моніторинги якості знань, умінь і навичок учнів, їх розвитку та наступної корекції.

При визначенні навчальних досягнень учнів підлягали аналізу:

• рівень володіння розумовими операціями: аналізувати, синтезувати, порівнювати, узагальнювати, робити висновки;

• ступінь сформованості загально навчальних та предметних умінь і навичок;

• цілісність, повнота, наочність, обгрунтованість, правильність

відповідей.

Клас

Класний керівник

Всього

учнів

у класі

Високий

Достатній

Середній

Початковий

2

Коваль Л.І.

5

-

3

2

-

З

Сипченко І.М.

6

1

4

1

-

4

Замкова С.Л.

5

-

5

-

-

5

Гончар А.О.

4

1

1

2

-

6

Кравченко Т.В.

8

-

5

3

-

8

Макарук Л.М.

7

-

7

-

-

9

Рубан Г.О.

13

2

6

5

-

10

Стромило С.Б.

7

-

7

-

-

По школі

55

4

38

13

У 2016-2017 навчальному році педагогічним працівникам необхідно покращити індивідуальну роботу з учнями, які отримали навчальні досягнення середнього рівня, вивчити причини неуспішності у навчанні вказаних учнів та співпрацювати із батьками з метою вжиття заходів для покращення результатів навчальної діяльності.

Результати ДПА учнів 4 класу

Предмет

К-сть учнів

Рівень досягнень

Високий

Достатній

Середній

Початковий

Кількість учнів

%

Кількість учнів

%

Кількість учнів

%

-

Кількість учнів

%

українська мова

4

4

100

читання

4

3

75

1

25

математика

4

1

25

3

75

Результати навчальних досягнень з предметів ДПА учнів 9-го класу:

№п.п.

вчитель

клас

кількість учнів

Рівень навчальних досягнень

П

С

Д

В

Математика

1.

Кравченко Т.В.

9

13

8(61%)

4(30%)

1(7.7%)

Українська мова

1.

Рубан Г.О.

9

13

-

6(46%)

5(38%)

2(15.4%)

Правознавство

1.

Кальченко Б.Ю.

9

13

-

5(38%)

6(46%)

2(15.4%)

Рівень навчальних досягнень учнів 11 класу з предметів ДПА:

№п.п

вчитель

кількість учнів

Рівень навчальних досягнень

П

С

Д

В

Англійська мова

1.

Гончар А.О.

3

2(66,6%)

1(33,3%)

Українська мова

2.

Макарук Л.О.

3

1(33,3%)

2(66,6%)

Історія України

3.

Кальченко Б.Ю.

2

2(66,6%)

Математика

4.

Качура В.М.

1

1(33,3%)

Реалізація програми «Обдарована дитина»

З метою створення сприятливих умов для розвитку інтелектуального потенціалу школи, пошуку, підтримки і стимулювання творчо обдарованих дітей та молоді адміністрацією школи проведено аналіз підсумки роботи з обдарованими дітьми.

Регіональна програма «Обдаровані діти» впроваджується в нашій школі ще з 2001 року, що була впроваджена рішенням сесії районної ради від 25.05.2001 № 360. Адміністрація школи тримає на контролі дане питання, яке розглядалося на методичній раді («Удосконалення системи роботи з обдарованими дітьми» (протокол № 3 від 23.02.2016)

Щороку адміністрація школи, відповідно до основних заходів програми, здійснює цілий ряд заходів: поновлюється банк обдарованих дітей, ведеться банк діагностичних методик виявлення обдарованих дітей , розроблені та кожного року оновлюються індивідуальні програми роботи з кожною обдарованою дитиною.

Освітня система школи має багаторічні традиції, реалізує творчі підходи до роботи з обдарованими та здібними дітьми. Варіативна складова робочого плану школи спрямована на організацію додаткових занять з окремих предметів і введення додаткових курсів з української літератури, правознавства. Підсилюються такі необхідні для вивчення предмети як українська мова і математика.

В 2015-2016 навчальному році на виконання Указу Президента України «Про Програму роботи з обдарованою молоддю», реалізація якого передбачає переорієнтацію вітчизняної системи освіти на гуманістичні, індивідуально орієнтовані та розвивальні освітні технології, з метою покращення результативності роботи з обдарованими дітьми та підвищення ефективності роботи вчителів, батьків та учнів, в школі розроблено план заходів з обдарованими дітьми, розпочато оновлену роботу в даному напрямку.

У 2015-2016 навчальному році приділялась належна увага позакласній роботі з предметів. Продумано і цілеспрямовано проводились предметні тижні, дні, загальношкільні свята.

Робота шкільного колективу сприяла виявленню та підтримці талановитої молоді, створенню умов, необхідних для розвитку індивідуальності та неординарних здібностей учнів, має свої позитивні результати.

В жовтні –листопаді 2015-2016 року було проведено шкільні олімпіади, в яких взяло участь 19 осіб. У листопаді - грудні навчального року проведено районі предметні олімпіади з трудового навчання, історії, педагогіки і психології,екології,математики,української мови, біології, , фізики, географії, економіки, правознавства, хімії, інформаційних технологій, іноземної мови в яких взяло участь 14 учнів нашої школи та, на жаль, призових місць не зайняли.

Моніторинг участі учнів нашої школи в районних предметних олімпіадах за три роки показує, що з кожним навчальним роком кількість учнів-учасників зменшується. Можливо, це пов‛язано і з суб‛єктивними причинами. Аналіз результатів участі учнів у районних предметних олімпіадах продемонстрував недостатню індивідуальну роботу учителів-предметників. Тому в наступному році слід підвищити результативність роботи школи з обдарованими учнями.

Школярі беруть участь в таких конкурсах як «Кенгуру», «Левеня», «Колосок», мовний конкурс ім..П.Яцика, мовний конкурс ім. Т.Г.Шевченка,«Диво калинове», «Тарасовими шляхами», спортивних змаганнях тощо. Так, Тригуб Інеса (9 клас) зайняла І місце у мовному конкурсі ім. Т.Г.Шевченка.

У спортивних змаганнях учні школи мають хороші результати. Команда дівчат з футболу є учасницею районних змагань (І місце), І місце в районних змаганнях з тенісу має Стромило Владислав(10клас). Команда учнів школи зайняла ІІ місце з тенісу, футбольні команди хлопців і дівчат посіли перші місця в районі.

Участь у інших конкурсах обдарованих дітей є мінімальною, що свідчить про низьку роботу вчителів-предметників у позаурочний час.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ НА

2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК:

 Створити належні умови для адаптації до навчання в основній школі учням 8 класу

 Продовжувати вивчати та застосовувати елементи інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання

 Працювати над укомплектуванням уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя й учня, над інформатизацією навчально-виховного процесу

 Забезпечити якісну підготовку та проведення ДПА

 Забезпечити умови для індивідуального розвитку учнів, стимулювати їх інтелектуальну та соціальну активність, мотивувати навчальну їх діяльність

 Забезпечити зростання фахової підготовки вчителів, вивчення та запровадження передового педагогічного досвіду, опанування

педагогами інноваційних методик навчання І виховання

 Продовжувати впроваджувати новітні технології навчання, долучаючи учнів до світових джерел інформації через мережу Інтернет

У новому 2016-2017 навчальному році планується більше уваги приділити розвитку навичок самоосвіти педагогічних працівників та учнів, методиці використання інноваційних технологій навчання, нових моделей управління виховним процесом, розвитку особистості учня, особистісно орієнтованому навчанню, Інформаційно-комунікативному забезпеченню освітнього процесу.

Тому пріоритетними напрямками роботи будуть:

упровадження інноваційних і традиційних форм та методів роботи з метою підвищення ефективності навчання та виховання учнів, поглиблення міжпредметних зв'язків на засадах взаємодії та взаємодоповнення базових дисциплін;

формування алгоритмів самоорганізації й самореалізації особистості учня, розвитку його пізнавальної активності й творчого потенціалу; самоосвіти вчителя;

зміни у підходах до моделювання таких видів діяльності, які допомагають виробити в учня позитивне ставлення дооточуючого середовища та виховувати прагнення бути самодостатньою особистістю.

ІІІ. ЗМІСТ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ МЕТОДИЧНОГО РІВНЯ ТА ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ПЕДПРАЦІВНИКІВ

з/п

Зміст роботи

Термін

Відпові­дальні

Відмітка

про виконан-

ня

1

Спланувати основні напрямки роботи школи для вирішення науково-методичної проблеми:“Створення інноваційної моделі розвитку аксіосфери особистості на засадах традиційних духовних цінностей”

Вересень

2013

Дирекція,

керівники

ШМО

2

Затвердити шкільну методичну раду (ШМР) в складі:

1. Дубова Л.В.- голова методичної ради;

2. Німець Л.І.- заступник голови методичної ради;

3. Савченко Н.П. - керівник методичного об’єднання

вчителів початкових класів та вихователів;

4.Рубан Г.О.- керівник методичного об’єднання вчителів

гуманітарного циклу;

5. Кравченко Т.В. - керівник методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу;

6. Глущак Н.М.- соціальний педагог

Вересень 2016

Директор

4

Організувати колективні форми методичної роботи:

4.1. Інформаційні, методичні консиліуми з актуальних проблем організації навчально-виховного процесу.

4.2.Взаємовідвідування уроків учителями протягом року.

4.3. Із метою вивчення передового педагогічного досвіду, удосконалення структури і методики проведення уроків залучати вчителів до участі в обласних та районних семінарах.

Протягом

2016-

2017 н. р.

Заступник

5

Забезпечити проведення занять по самоосвіті з головами ШМО щодо питань удосконалення роботи з педагогічними кадрами та актуальних проблем сучасної освіти.

2 рази на семестр

Заст.

директора

6

Організувати роботу психолого-педагогічного семінару.

2 рази на семестр

Глущак Н.М.

7

Затвердити плани різних форм методичної роботи в школі (ШМО, ШМВ).

До 5.09.16.

Директор

8

Відповідно до Типового положення про атестацію педпрацівників загальноосвітніх шкіл, проводити роботу по атестації

Протягом

2016-

2017н. р.

Директор

9

Захист портфоліо вчителів, які атестуються.

Лютий

Директор

10

Охоплення курсовою підготовкою педпрацівників, які підлягають атестації у 2016-2017 навчальному році.

Протягом

2016-

2017н. р.

Заступники директора

11

Організувати поповнення матеріалів бібліотеки для вивчення вчителями:

 анотованих покажчиків новинок науково-педагогічної та психологічної літератури;

 зразків планування шкільної документації.

Протягом

2016-

2017н. р.

Заступники директора

12

Організувати самоосвіту вчителів (провести співбесіди з педагогічними працівниками).

Серпень Грудень

Заст. директора

13

Визначити методичні дні вчителів-предметників.

Графік

Заст. директора

14

Опрацювати нормативно - правові документи щодо проведення ДПА 2017.

Відповід-но до

плану

проведен

ня ДПА

Директор

15

Участь педагогічних працівників у програмі щодо впровадження компетентнісно зорієнтованого підходу в навчально-виховний процес

Протягом

2016-

2017н. р.

Методична рада

IV. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

№ з/п

Зміст заходів

Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

1.

Індивідуальні співбесіди з учителями: Кравченко Т.В- вчителем математики та географії, ГончарА.О. вчителем англійської мови , Мороз І.О.- вихователем ДНЗ щодо вибору методичних тем,форм і методів навчання.

Вересень

Протягом

2016-

2017н. р.

Голова МР, голови ШМО, члени ради.

2.

Здійснення вхідної діагностики з метою корекції методичної роботи.

Вересень

Заступник директора з НВР.

3.

Підготовка до друку авторських матеріалів.

Протягом року

Члени МР.

4.

Вивчення досвіду роботи вчителів,які атестуються.

Протягом

року

Члени МР

5.

Діагностика інтересів та труднощів учителів у сфері педагогіки,психології, методики навчання.

Протягом

року

Члени МР

6.

Здійснення вихідного діагностування з метою підведення підсумків роботи.

Квітень

Заступник з НВР.

V. РОБОТА З КАДРАМИ

з/п

Зміст заходів

Термін

Відповідальні

Відмітка про

виконання

1.

Засідання МР

2 рази на семестр

Заступник

директора з НВР

2.

Організація курсової підготовки вчителів.

Вересень

Заступник

директора з НВР

3.

Робота методичних формувань: методичних об'єднань, школи молодого вчителя.

Протягом року

Керівники МО

4.

Участь у шкільних, районних та семінарах.

Протягом

року

Заступники

директора

5.

Організація та проведення творчих, звітів учителів, які атестуються у 20І6-2017 н.р..

Лютий 2017

Директор школи

6.

Проведення шкільних предметних тижнів.

За графіком

Керівники МО

7.

Організація й проведення тижня творчого вчителя.

Грудень 2016

Керівник МО

8.

Організація та проведення

педагогічних читань з науково-методичної проблеми школи:

“Створення інноваційної моделі розвитку аксіосфери особистості на засадах традиційних духовних цінностей”

Вересень

2016

Січень 2017

Заступники

директора

9.

Організація та проведення

психолого-педагогічного

консиліуму «Створення шкільного соціально-культурного освітнього

середовища, яке сприяє зміцненню фізичного та духовного здоров'я, формування здорового способу життя».

Жовтень

2016

Заст. директора,

10.

Проведення індивідуальних

консультацій для педагогів школи.

Протягом

року

Директор,

заступник директора, керівники ШМО

VI. КОНТРОЛЬ, АНАЛІЗ ТА РЕГУЛЮВАННЯ

ї/п

Зміст заходів

Термін

Відповідальні

Відмітка про

виконання

1.

Тематична перевірка «Планування методичної роботи».

Вересень 2016

Голова МР

2.

Вивчення та узагальнення досвіду вчителів.

Протягом

року

Заступник

директора з НВР

3.

Фронтальна перевірка «Атестація».

Протягом

року

Заступник, керівники ШМО

4.

Тематична перевірка «Підсумки методичної роботи за семестр, за рік», планування на наступний рік.

Грудень

2016

Квітень

2017

Директор,

голова МР,

заступник

директора з НВР

5.

Фронтальна перевірка роботи

вчителів щодо створення

навчально-методичної бази

кабінетів школи.

Квітень 2016

Листопад

2017

Адміністрація

школи, профком

6.

Моніторингове дослідження

діяльності шкільного методичного об'єднання вчителів природничо-математичного циклу

Квітень 2017

Протягом

навч. року

Адміністрація

VII. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

з/п

Зміст заходів

Термін

Відповідальні

Відмітка

про виконання

1.

Впроваджувати перспективний педагогічний досвід учителів школи, району, області, країни.

Протягом року

Педагоги школи

2.

Працювати над науково-методичною проблемою

“Створення інноваційної моделі розвитку аксіосфери особистості на засадах традиційних духовних цінностей”

Протягом року

Члени ради

3.

Організація роботи вчителів з питань самоосвіти.

Протягом року

Дирекція

4.

В основу організаційної та змістової діяльності школи покласти положення Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини

розвитку освіти у XXI столітті, а також принципи

природовідповідності, гуманізації,демократизації, диференціації,індивідуалізації.

Протягом

року

Заст.директора зНВР, керівникиШМО,

увесь колектив

VIII. ВИВЧЕННЯ Й ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

з/п

Зміст заходів

Термін

Відповідальні

Відмітка про

виконання

1.

Вивчення досвіду роботи вчителів,які атестуються у 2016-2017 н.р.:

1.Стромило Василь Петрович, освіта вища, Черкаський педінститут , учитель фізичного виховання, музичного виховання, трудового навчання

2.Мороз Інна Олександрівна,освіта середня спеціальна ,Богуславське педучилище ,вихователь дошкільної групи,

3. Легкодух Наталія Миколаївна, освіта вища,Уманський педінститут, вчитель початкових класів П-Попівської ЗОШ І ступеня

Протягом

2016-2017н.р.

Члени МР,

дирекція,

голова атестаційної

комісії

2.

Поширення , вивчення та впровадження ППД вчителів району.

Протягом

2016-2017н.р.

Заступник

директора,

голови ШМО

3.

Провести Тиждень творчого

вчителя.

Грудень

2016

Заступники

директора Голови ШМО

4.

Презентувати досвід кращих

учителів.

Лютий 2017

Члени МР

5.

Проводити роботу щодо

поновлення картотеки ППД.

Протягом

року

Члени МР, члени

атестаційної комісії

6.

Контролювати стан упровадження ППД вчителями, які атестуються.

Протягом року

Члени МР

X. ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ПРЕДМЕТНИХ ТИЖНІВ

IX. ЗАСІДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відпові-

дальні

Відмітка

про ви-

конання

І засідання

1.

1.Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік.

Завдання методичної служби на новий навчальний рік.Розподіл обов’язків між членами МРШ.

2.Затвердження планів робіт, структури методичної роботи (м/о, Школа молодого педагога, методична рада,).

3.Про організацію роботи над єдиною науково-методичною методичною проблемою школи. Затвердження плану роботи.

4.Особливості організації навчально-виховного процесу в 1-4, 5-8 класах.

5.Затвердження навчальних програм на 2016/2017 навчальний рік.

6.Про підготовку учнів до участі в районних предметних олімпіадах.

7.Про проведення предметних тижнів.Погодження графіка.

8.Про участь вчителів в конкурсі «Вчитель року», виставці дидактичних і методичних матеріалів.

9.Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літе

02.09

Голова МР

ІІ засідання

2

1.Аналіз роботи молодих вчителів (за матеріалами тижня успіху).

2.Про підготовку до проведення виставки педагогічних технологій. Методичні рекомендації щодо випуску методичних розробок вчителями.

3.Впровадження елементів інноваційних технологій в початкових класах.

4.Форми виховної роботи з національно-патріотичного виховання учнів школи.

5.Про підготовку до ЗНО учнів 11 класу, ДПА учнів 4, 9, 11 класів.

6.Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

03.11

Адміністрація

III засідання

3

1.Про виконання рішень методичної ради.

2.Аналіз виконання оновлених програм початкової школи, дотримання вимог щодо критеріїв оцінювання навчальних досягнень молодших школярів.

3.Система роботи вчителів природничо-математичного циклу з обдарованими дітьми. Аналіз результатів олімпіад.

4.Експертиза творчих робіт педагогів на виставку «Освіта Лисянщини-2017». Рецензіїї.

5.Сучасні підходи до превентивного виховання в школі. Стан фізичного виховання учнів школи як складової превентивної освіти.

6.Аналіз показників успішності учнів з предметів з найвищим відсотком початкового рівня.

7.Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

12.01

Голова МР

IV засідання

4

1.Профорієнтаційна робота класних керівників.

2.Робота педагога з питань підготовки учнів до ЗНО, ДПА.

3.Затвердження ППД вчителів та занесення до картотеки.

4.Система роботи вчителів суспільно-гуманітарного циклу з обдарованими учнями. Аналіз результатів олімпіад .

5.Підсумки результатів конкурсу “Вчитель року”.

6.Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

23.03

Директор

V засідання

5

1.Про виконання рішень методичних рад.

2.Експертна оцінка методичної роботи школи за рік. Моніторинг результативності за 2016/2017н.р.

3.Аналіз роботи колективу над єдиною науково-методичною проблемою школи в 2016/2017 н.р.

4.Аналіз роботи колективу з питання впровадження Державних стандартів освіти.

5.Стан виконання навчальних програм.

6.Підбиття підсумків атестації та курсової підготовки педагогічних працівників за рік.

7.Про планування методичної роботи на 2017/2018н.р. Участь членів МР у складанні плану роботи школи на наступний рік.

8.Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

11.05

Голова МР

Місяць

Зміст роботи

Відповідальні

Відмітка

про виконання

05.09- 09.09

фізкультури і спорту

Клочко В.А., Стромило В.П.

03.10-07.10

географії ,біології

Гуля М.І.

Кравченко Т.В.

07.11-11.11

зарубіжної літератури

Глущак Н.М., Макарук Л.М.

21.11-25.11

образотворчого мистецтва, художньої культури

Глущак Н.М.,

05.12 – 09.12

історії, права

Кальченко Б.Ю.

12.12-16.12

початкових класів

Замкова С. Л. Савченко Н. П. Коваль Л.І.

Сипченко І.М.

16.01-20.01

англійської мови

Гончар А.О., Макарук Л.М.

23.01-27.01

математики, фізики

Качура В.М. Кравченко Т.В.

06.02-10.02

трудового навчання

Стромило В.П.

13.02-17.02

Інформатики, хімії

Качура В.М., Дубова Л.В.

27.02 – 03.03

української мови і літератури

Рубан Г.О.

Макарук Л.М.

Німець Л.І.

20.03 – 24.03

тиждень книги

Гуля М.І.

18.04-21.04

Екології

Кравченко Т.В. Гуля М.І.

24.04 – 28.04

методичний тиждень

Німець Л.І.

XI. ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

з/п

Зміст заходів

Термін

Відповідальні

Відмітка

про виконання

1.

Організувати виставки нових надходжень педагогічної літератури з метою використання в практиці роботи членів педколективу.

Протягом року

Заст. з НВР, бібліотекар

2.

Придбати необхідну методичну літературу.

Протягом

року

Члени МР

3.

Організація передплати

педагогічних видань.

Вересень

2016

Члени МР

Бібліотекар

4.

Облаштувати кабінет

згідно Положення про методичнийкабінет.

Протягом

року

Голови ШМО

XII. ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

з/п

Зміст заходів

Термін

Відповідальні

Відмітка

про виконання

1.

Оформити папку «На допомогу вчителю»

Вересень 2016

Заступник з НВР

2.

Поповнити матеріали сучасними анкетами з діагностики.

Протягом року

Заступник з НВР

3.

Підготувати й оформити портфоліо з досвіду роботи вчителів.

Протягом року

Голови ШМО,

Заступник

4.

Продовжити поповнення методкабінету інформаційно-методичною літературою.

Протягом

року

Заступник з НВР,

бібліотекар

5.

Поповнити матеріали методоб'єднань

необхідними документами та

діагностичними матеріалами.

Протягом

року

Заступник з НВР

Керівники

методичних

формувань

6.

Систематично знайомити вчителів школи з чинними нормативними документами.

Протягом року

Голови ШМО

ДОДАТОК 1.

Загальні положення

- Методична рада є органом колективної розумової діяльності й керівництва методичною роботою в школі.

- МР планує перспективи розвитку навчального закладу, вироблення конкретних направлень та завдань діяльності школи, організовує заходи, які сприяють професійному росту педагога та вдосконаленню навчально-виховного процесу.

Організація діяльності

- Періодичність засідань МР визначається, виходячи з необхідності, але не

менше двох разів у семестр.

- У своїй діяльності МР підзвітна вищому органу управління - педагогічній

раді школи.

- Свої рішення МР пропонує педагогічній раді для прийняття.

Завдання і функції методичної ради

- Розглядає, розробляє, оцінює стратегічно важливі пропозиції з розвитку школи, наукове-методичне забезпечення навчального процесу, сприяє прийняттю рішень;

- Забезпечує розробку та експертизу документів, які регламентують навчально-педагогічну і методичну діяльність, варіанти навчального плану, програми розвитку, корекції річного плану, матеріалів з підсумками атестації учнів;

- Сприяє удосконаленню навчально-виховного процесу та педагогічної майстерності вчителя;

- Планує й організовує підготовку педрад, методичних нарад, конференцій, шкільних конкурсів педагогічної майстерності;

- Координує й направляє діяльність методоб'єднань;

- Аналізує стан і результативність методроботи та сприяє педагогічному аналізу навчально-виховного процесу в школі.

Документація методичної ради

1. Річний план роботи.

2. Протоколи рішень методичної ради.

Основні функції методичної роботи

- інформування кадрів про нові вимоги щодо роботи, а також останніх досягнень педагогічної науки;

- навчання й розвиток педагогічних кадрів до рівня, необхідного школі;

- виявлення, вивчення й впровадження передового педагогічного досвіду членів колективу;

- підготовка методичного забезпечення для створення загального навчально-виховного процесу: програм, рекомендацій, пам'яток та інш.

Таким чином, методична робота - це діяльність з питань навчання та розвитку кадрів; вияву, узагальнення й поширення найбільш цінного досвіду вчителів; створення власних методичних розробок для забезпечення навчального процесу.

При підготовці педагогічних кадрів до рішення поставлених перед ним задач вчителі беруть активну участь у методичній роботі, щоб зберегти й закріпити своє положення в школі, бути конкурентноспроможним та мобільним, пристосованим до зовнішніх змін, досягати бажаного професійного статусу й визнання в колективі.

Методична робота грає роль стимулу в професійному розвитку педагога, сприяє самореалізації, вирішенню особистих професійних проблем, дозволяє досягнути більшого задоволення в праці.

Форми методичної роботи

- науково-практичні конференції;

- педагогічні читання;

- семінари для голів ШМО;

- тематичні семінари;

- практикуми для голів ШМО;

- відкриті уроки та їх аналіз;

- тематичні практикуми для вчителів;

- індивідуальні й групові консультації;

- самоосвіта вчителів;

- діагностика;

- виставка-звіт вчителів ШМО.

Організація методичної роботи

- єдина науково-методична проблема школи;

- методичні об'єднання;

- індивідуальна професійно-педагогічна самоосвіта;

- тимчасові проблемні або творчі групи, творчі пари;

- методична рада школи.

Планування методичної (науково-методичної) роботи в ЗНЗ

Методична робота розпочинається з ретельного планування, до цієї справи залучають усіх педагогів школи.

Алгоритм планування методичної роботи:

 у квітні на засіданні методичної ради, розробляється список науково-методичних проблем для реалізації у наступному навчальному році,

 можна запропонувати для всіх педагогів школи «Банк методичних ідей» (перелік методичних заходів, що пропонуються провести у наступному навчальному році);

 опрацьований список проблем доводиться до відома всіх учителів школи за місяць до кінця навчального року;

 після проведення діагностичного анкетування та його належного аналізу (складання діагностичної карти) пишеться проект наказу про організацію методичної роботи;

 ознайомлення з наказом по відділу освіти про організацію методичної (науково-методичної) роботи (у серпні навчального року);

 внесення коректив;

 запис до книги наказів;

 проведення спеціальної інструктивно-методична наради (МН) з участю всіх педагогічних працівників школи, де ретельно опрацьовується цей наказ (вересень),

 складання «Екрану оперативного контролю виконання наказу про методичну роботу», відповідним значком указується, хто контролює даний пункт наказу і хто його виконує.

 участь у методичній роботі педпрацівників доцільно оцінювати за попередньо розробленою шкалою оцінок, що допоможе надалі під час атестації, преміюванні педпрацівників.

Орієнтовна модель планування методичної ( науково-методичної роботи ) в ЗНЗ:

І. Вступ

1 Аналіз роботи за минулий рік:

• реалізація положень, законодавчих та нормативно-правових документів;

• загальна характеристика педкадрів, робота з ними щодо забезпечення планів курсової підготовки;

• загальна характеристика педагогічних кадрів ЗНЗ, відповідність їх освітньо-кваліфікаційного рівня;

• аналіз роботи над єдиною науково-методичною проблемою,

• аналіз стану методичної роботи (робота над вирішенням колективної науково-методичної проблеми, робота методичного об'єднання, школи молодого вчителя, творчих груп, постійно діючого семінару, інших форм);

• участь педагогічних працівників у відповідних методичних заходах;

• ріст педмайстерності вчителів(результати атестації);

• вивчення, узагальнення, упровадження ППД, освітніх технологій;

• підсумки дослідницько-експериментальної роботи (якщо проводилася);

• результати участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсах, турнірах тощо,

• результати моніторингів;

• підготовка педагогічних працівників для роботи в інноваційному режимі;

• аналіз основних недоліків в організації науково-методичної роботи, їх причини (підсумковий баланс успіхів та недоліків: тенденції, які необхідно розвивати чи зупиняти).

• результативність проведеної роботи.

2. Проблемна педагогічна тема школи та стисле обгрунтування її вибору.

Завдання на новий навчальний рік, основні напрями методичної (науково-методичноі) роботи, обгрунтування їх доцільності.

Обсяг вступу 3-5 сторінок.

ІІ. Управлінська діяльність :

- координація діяльності з відповідним відділом освіти, методичним кабінетом;

• підготовка питань на методичну (науково-методичну), педагогічну раду, наради при директорі;

• підготовка проектів наказів.

• здійснення внутрішньометодичного контролю та керівництва.

• удосконалення режиму та умов роботи,

• співпраця з вітчизняними та зарубіжними центрами освіти.

• співпраця з громадськими організаціями;

• міжнародна співпраця.

ІІІ. Зміст та організація науково - методичнаї роботи в школі:

1. Організаційно- методична робота щодо підвищення кваліфікації й фахової компетентності педкадрів

• розроблення структури методичної роботи ( вказати, які форми роботи будуть організовані і з яких питань та предметів: МО, творчі групи, ШМВ, майстер-класи тощо); обгрунтування доцільності вибору даної структури,

• планування курсової підготовки педпрацівників;

• планування заходів з атестації педпрацівників;

• методичні оперативки.

• проведення масових форм робити (конференцій, педчитань, виставок, зустрічей тощо),

• організація і проведення конкурсів кращих педагогів;

• проведення звітів творчих вчителів, педагогів-наставників;

• палення методичної допомоги педагогам;

• забезпечення розвитку творчості педагогічних працівників;

• організаційно-методичне забезпечення самоосвіти педагогів;

• проведення інструктивно-методичних нарад з керівниками методичних об'єднань тощо;

• проведення заходів шодо підвищення профкомпетентності директора та заступників даного ЗНЗ.

2. Інформація мо-методичне забезпечення педагогічного процесу. Видавнича діяльність:

• контроль за забезпеченням програмами, підручниками, науково-методичною літературою;

• вивчення і опрацювання законодавчих та нормативно-правових документів;

• опрацювання навчально-методичних матеріалів (програм, посібників, рекомендацій);

3. Вивчення, узагальнений та впровадження ППД та інноваційних технологій

• визначення об'єктів ППД. термінів вивчення, форм узагальнення, відповідальних;

• заходи щодо поширення га впровадження ППД та інноваційних технологій;

4. Дослідно-експериментальна діяльність ( даний розділ включається якщо така робота проводиться):

• планування дослідно-експериментальної роботи;

• опрацювання матеріалів експерименту, проведення зрізів;

• визначення проблемної педагогічної теми, форм та етапів її реалізації:

• організація апробації навчальних планів, програм, посібників тощо..

5. Організація роботи з учнівською молоддю:

• організація і проведення конкурсів, виставок, олімпіад, турнірів;

• зустрічі творчої молоді, дні знань:

• підготовка до участі в МАН. проведення предметних тижнів тощо.

ІV. Контрольно-аналітична діяльність ( Педагогічний аналіз):

• оцінювання результативності діяльності різних форм методичної (науково-методичної) роботи;

• вивчення системи роботи вчителів, стану викладання предметів тощо;

• вивчення рівня виховної роботи;

• підготовка проектів рішень за результатами контролю:

У даному розділі доцільно планувати і проведення моніторингових досліджень з таких напрямів:

• моніторинг рівня професійної компетентності педпрацівників;

• моніторинг якості навчальних досягнень та рівня вихованості учнів,

• моніторинг ефективності методичної роботи;

V. Навчально-матеріальна база шкільного методичного (науково-методичного) кабінету.

 поновлення картотеки;

 організація експозицій;

 технічне оснащення, меблі;

 поповнення бібліотечки кабінету науково-педагогічною та методичною літературою, пресою тощо.

Примітка

Також у шкільному методичному кабінеті доцільно мати:

плани роботи МО, творчих груп, шкіл молодого учителя, педмайстерності ППД

тощо (планують разом з керівниками відповідних форм роботи);

план-графік курсової підготовки

план-графік атестації педагогічних

У графі «Форми вивчення результативності роботи» можуть бути:

- стан викладання предмету;

- моніторинг рівня навчальних досягнень учнів;

- результати експертизи школи;

- ефективність участі у науково-методичній роботі тощо.

У графі «Примітка» доцільно вказати результати атестації ( причини невідповідності бажаній категорії чи причини відмови тощо).

• план-графік вивчення стану викладання предметів (доцільно мати перспективний план-графік - на 5 років);

• плани-графіки проведення моніторингових досліджень.

Після визначення науково-методичної проблеми, структури методичної (науково-методичної) роботи, її планування, керівник закладу пише наказ про організацію методичної (науково-методичної) роботи.

Кiлькiсть переглядiв: 840