Графік засідань атестаційної комісії

Погибляцького НВК в 2016-2017 н.р.

Засідан-ня

Дата засідання

атестаційної комісії

Питання для розгляду

1.

Після створення атестаційної комісії

19.09.2016

1. Розподіл обов’язків між членами атестаційної комісії.

2. Розроблення плану роботи атестаційної комісії.

3. Організаційні питання.

2.

17.10.2016

1. Розгляд комісією поданих документів і відповідно до цього допущення педагогічних працівників до атестації.

2. Співбесіда з педагогічними працівниками щодо складання індивідуального плану підготовки і проходження атестації, умов атестації.

3.

10.02.2017

1. Поточні питання під час підготовки і проведення атестації.

4.

28.03.2017

1. Розгляд матеріалів із питань атестації педагогічних працівників.

2. Прийняття рішення ( у межах своєї компетенції) про відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоєння кваліфікаційних категорій (про відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям).

3. Порушення клопотання перед атестаційними комісіями ІІ рівня про атестацію педагогічних працівників на кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання.

План заходів з підготовки та проведення атестації педагогічних працівників

у 2016 - 2017 навчальному році

з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Унесення коректив до перспективного плану проходження атестації та підвищення кваліфікації педагогічними працівниками (за потреби)

вересень

ЗДНВР

2

Ознайомлення педагогічних працівників з нормативно-правовими актами з питань атестації педагогічних працівників

вересень

ЗДНВР

3

Видання наказу про створення атестаційної комісії та затвердження її складу

до 20 вересня

Директор

4

Подання до атестаційної комісії списку педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням результатів попередньої атестації та даних про проходження підвищення кваліфікації

до 10 жовтня

Директор

5

Оформлення подань до атестаційної комісії навчального закладу про проведення позачергової атестації певних педагогічних працівників з метою присвоєння їм кваліфікаційних категорій/педагогічних звань

до 10 жовтня

ЗДНВР

6

Оформлення заяв педагогів про проходження позачергової атестації, перенесення терміну атестації тощо

до 10 жовтня

ЗДНВР

7

Оформлення стенда з питань атестації

жовтень

ЗДНВР

8

Розгляд документів, поданих до атестаційної комісії; ухвалення рішення щодо перенесення терміну атестації (якщо є відповідні заяви працівників); затвердження списку педагогічних працівників, які атестуються, графіка роботи атестаційної комісії; доведення графіка проведення атестації до відома осіб, які атестуються, під підпис

до 20 жовтня

члени атестаційної комісії

9

Підготовка матеріалів щодо результативності роботи педагогічних працівників, які атестуються, у міжатестаційний період

листопад

члени атестаційної комісії

10

Випуск методичних бюлетенів, розроблення пам’яток, порад для педагогічних працівників

вересень–березень

ЗДНВР

11

Підготовлення необхідних форм документів для проведення атестації педагогічних працівників (бланки атестаційних листів установленого зразка, бюлетені для таємного голосування тощо)

березень

члени атестаційної комісії

12

Вивчення рівня компетентності дітей у всіх сферах життєдіяльності; тестування педагогічних працівників для об’єктивного оцінювання їхньої роботи тощо

з 20 жовтня до 15 березня

члени атестаційної комісії

13

Відвідування занять, інших форм роботи з дітьми, які проводять педагогічні працівники, що атестуються

з 20 жовтня до 15 березня за графіком

члени атестаційної комісії

14

Ознайомлення з даними про участь педагогічних працівників у роботі методичних об’єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов’язаних з організацією освітньої роботи

до 15 березня

члени атестаційної комісії

15

Анкетування батьків, педагогічних працівників для визначення рейтингу працівників, які атестуються

січень–лютий

практичний психолог

16

Подання до атестаційної комісії характеристик діяльності педагогічних працівників у міжатестаційний період

до 1 березня

ЗДНВР

17

Ознайомлення педагогічних працівників з характеристиками їхньої діяльності

не пізніш як за 10 днів до підсумкового засідання атестаційної комісії

ЗДНВР

18

Підсумкове засідання атестаційної комісії

за графіком до 1 квітня

голова атестаційної комісії

19

Вручення атестаційних листів педагогічним працівникам, які атестуються, під підпис

не пізніше трьох днів після підсумкового засідання атестаційної комісії

голова атестаційної комісії

20

Подання клопотання до атестаційної комісії ІІ рівня про присвоєння певним педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», педагогічного звання

голова атестаційної комісії

21

Видання наказу про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань.

протягом п’яти днів після підсумкового засідання атестаційної комісії

голова атестаційної комісії

22

Доведення наказу про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань до відома педагогічних працівників під підпис та подання наказу в бухгалтерію для нарахування заробітної плати

у триденний строк після видання наказу

голова атестаційної комісії

23

Оформлення особових справ педагогічних працівників, які атестувалися

травень

ЗДНВР

24

Моніторинг атестації педагогічних працівників

травень

ЗДНВР

Кiлькiсть переглядiв: 536